فرصت های شغلی

“نقش ماندگار، نقش آفرین کهنه کار می خواهد !”

ماموریت اصلی و بنیادی ما ، ارائه‌ی راه‌حل‌های یک‌پارچه، مقرون به‌صرفه و بسیار موثر برای تحقق اهداف مشتریانمان می باشد.

  • مدير بازاريابی | تهران

  • مسئول مالی | تهران

  • مدير فروش | تهران