خدمات

طراحی گرافیک

برگشت به ليستبرخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
• طراحی نشانه (لوگو) و نوشته نوشتاری (لوگو تایپ)
• طراحی مجموعه ی اوراق اداری
• طراحی پوستر، کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی
•طراحی تابلوهای تبلیغاتی با فرم ها و ایده های نو در تبلیغات محیطی
• طراحی و اجرای مبلمان فضاهای شهری
• خلق شعار و پیام های تبلیغاتی باتوجه به مفهوم ارتباطی، رسانه و مخاطب پیام
• طراحی بسته بندی محصولات و طراحی تندیس
• طراحی گرافیکی صفحات اینترنتی، وب سایت
• طراحی هویت بصری برند و سازمان(Brand Book)
• صفحه آرایی و فرم بندی مجلات و نشریات
• طراحی انواع بنرهای مناسبتی ملی و مذهبی